Registrering / Bo privat

Registrering / Bo privat

Registreringsplikt ved privat opphold i Russland

Registreringsplikt ved privat opphold i Russland

Alle som reiser til Russland har plikt å registrere seg hos de russiske migrasjonsmyndighetene innen 7 arbeidsdager etter ankomst til Russland.
Ved opphold på et hotell blir alle automatisk registrert av hotellet.

Ved opphold under 7 arbeidsdager er det ikke behov for registering.

Ved private opphold gjelder følgende: Det finnes 2 muligheter å registrere seg.

  • en kan møte opp på migrasjonskontor FMS (Federal Migration Service) som tilhører til bostedsadressen
  • fylle ut registreringsskjema på et statlige postkontoret

Passkontorene i Russland har som regel åpen på lørdager og tilsvarende stengt på mandager.
Ved forflytting i Russland, må ny registrering gjøres på hvert oppholdssted.

Overskridelsen av registreringsplikten kan føre til bot ved utreise fra Russland og mulig avslag på visum ved senere anledninger

Pasvikturist tar forbehold om endringer av regler og lover i Russland som ikke vi har fått kjenskap til.

Important!

Info i forbindelse med Korona-virus:

Pasvikturist drifter som normalt men er kun tilgjengelig på telefon/epost mellom 10.00 – 14.00 (publikums lokaler for besøkende vil holdes stengt fra mandag 16. Mars)

Siden Norsk institutt for folkehelse har iverksatt strenge forbud mot reiser til og inn i landet blir de fleste av våre utflukter og turer kansellert frem til 31. Mars.

https://www.visitnorway.no/planlegg-reisen/informasjon-om-koronaviruset/?_ga=2.93223957.909444612.1584088744-1054146868.1584088744

Turer til Russland/Visum:

Helsedirektoratet oppfordrer alle til å unngå fritidsreiser og reiser som ikke er strengt nødvendige.

Pasvikturist anbefaler derfor alle med å avvente å planlegge reiser til Russland (dvs avvente med visum søknader, billett bestillinger osv).

De søknader som allerede er innlevert kan ikke trekkes tilbake. Billetter som allerede er bestilt kan ikke avbestilles kostnadsfritt.

Vi håper situasjonen vil roe seg ned og at vi kan starte vår virksomhet som vanlig så fort som mulig.

Har du spørsmål kan du sende epost til firmapost@pasvikturist.no eller ringe oss 78 99 50 80

Info about Corona virus:

Pasvikturist operates normally and is available only by phone/email between 10.00 – 14.00 (our office for visitors will be closed from Monday 16. March)

Since the Norwegian Institute of Public Health has implemented strict bans on travel to and inside the country, most of our excursions and trips are cancelled until 31 March.

https://www.visitnorway.com/plan-your-trip/coronavirus-and-travelling-to-norway/?lang=uk

 

Tours to Russia / Visa:

Pasvikturist recommends everyone to wait to plan trips to Russia.

Applications that have already been submitted cannot be withdrawn. Tickets already booked can not be cancelled without any cost.

We hope the situation will calm down and that we can start our business as usual as soon as possible.

In case of any questions please contact us per email firmapost@pasvikturist.no or call us on +47 78 99 50 80