Priser på visum

Priser på visum

Turist visum inkludert invitasjon fra Pasvikturist

Turistvisum for 1 til maks 29 dager: 1200 NOK + 250 NOK*. Pris: 1450 NOK
*gebyr 250 NOK blir belastet når vi har utfylt og send visumsøknadsskjema til kunden. Gebyret blir ikke refundert.

Visum med egen invitasjon

Visum med egen invitasjon (turistvisum, multivisum, forretningsvisum): 1200 NOK + 250 NOK*. Pris: 1450 NOK
*gebyr 250 NOK blir belastet når vi har utfylt og send visumsøknadsskjema til kunden. Gebyret blir ikke refundert.

Visum med egen invitasjon på særskilte vilkår / humanitær

(gjelder deltagere i offisielle delegasjoner, forskning-, kultur-, idrett og utvekslingsprogrammer, altså, de tilfeller når visum utstedes gebyrfritt på Det Russiske Konsulat)

Visum med egen invitasjon/nødvendig dokumentasjon: 700 NOK + 250 NOK*. Pris: 950 NOK
*
gebyr 250 NOK blir belastet når vi har utfylt og send visumsøknadsskjema til kunden. Gebyret blir ikke refundert.

Utfylling Søknadsskjema

Utfylling av søknadsskjema ved personlig oppmøte på Pasvikturist kontor eller over telefon, korrigering av søknadsskjema: 500 NOK

Behandlingstider og tillegg for hastebehandling

Prisene forutsetter følgende behandlingstider på det russiske konsulatet:

for individuell reisende minimum 8 arbeidsdager
for grupper fra 10 personer minimum 10 arbeidsdager
Multivisum minimum 11 arbeidsdager

Hastebehandling

5-6 arbeidsdager: Pris: 800 NOK

  • Hastebehandling må avtales med oss på forhånd, må godkjennes av konsulatet og kan ikke garanteres
  • For noen typer visum er hastebehandling ikke mulig

Ekspedisjonsgebyr

Rekommandert sending (kan spores): 300 NOK (maks 3 pass per sending)
Vannlig post  (kan ikke spores): 100 NOK (maks 3 pass per sending)
Egenfrankert retur konvolutt: gratis
Levering til flyplass/Hesseng: 500 NOK

Turistinvitasjon (kun for de som ønsker å søke selv ved ambassade i Oslo eller utlandet)

Turistinvitasjon 1-29 dager: 500 NOK

Passbilder

Utskrift eller redigering av bildet til visumsøknad, sendt på epost: 175 NOK

Pasvikturist AS tar forbehold om prisendringer for forhold vi ikke kan påvirke som for eksempel økning på priser og gebyrer, skatter og avgifter, samt valutakurser og andre forhold i Russland som kan påvirke prisnivået.

OBS! Prisene og behandlingstidene ovenfor gjelder KUN for norske statsborgere og borgere av EU-land (unntatt Storbritannia) som er fast bosatt i Norge. Russisk Generalkonsulat i Kirkenes har rett å forlenge behandlingstid opp til 30 arbeidsdager på alle visumsøknader hvis det er nødvendig. Pasvikturist AS tar forbehold om endringer i behandlingstid og for forhold vi ikke kan påvirke.

Merk!
Søker du visum hos Pasvikturist så utfører Pasvikturist kun en tjeneste, Pasvikturist utsteder ikke visum. Visum blir innvilget og utstedt hos det Russiske Generalkonsulatet i Kirkenes. Regler, behandlingstider og annet kan endres av konsulatet på kort varsel. Pasvikturist kan ikke ta ansvar for disse endringene, som ikke Pasvikturist kan påvirke.
Informasjonen på nettsidene her er derfor kun veiledende, men vi prøver bestandig vårt beste for å holde kundene oppdatert om enn hver endring.

Important!

Info i forbindelse med Korona-virus:

Pasvikturist drifter som normalt men er kun tilgjengelig på telefon/epost mellom 10.00 – 14.00 (publikums lokaler for besøkende vil holdes stengt fra mandag 16. Mars)

Siden Norsk institutt for folkehelse har iverksatt strenge forbud mot reiser til og inn i landet blir de fleste av våre utflukter og turer kansellert frem til 31. Mars.

https://www.visitnorway.no/planlegg-reisen/informasjon-om-koronaviruset/?_ga=2.93223957.909444612.1584088744-1054146868.1584088744

Turer til Russland/Visum:

Helsedirektoratet oppfordrer alle til å unngå fritidsreiser og reiser som ikke er strengt nødvendige.

Pasvikturist anbefaler derfor alle med å avvente å planlegge reiser til Russland (dvs avvente med visum søknader, billett bestillinger osv).

De søknader som allerede er innlevert kan ikke trekkes tilbake. Billetter som allerede er bestilt kan ikke avbestilles kostnadsfritt.

Vi håper situasjonen vil roe seg ned og at vi kan starte vår virksomhet som vanlig så fort som mulig.

Har du spørsmål kan du sende epost til firmapost@pasvikturist.no eller ringe oss 78 99 50 80

Info about Corona virus:

Pasvikturist operates normally and is available only by phone/email between 10.00 – 14.00 (our office for visitors will be closed from Monday 16. March)

Since the Norwegian Institute of Public Health has implemented strict bans on travel to and inside the country, most of our excursions and trips are cancelled until 31 March.

https://www.visitnorway.com/plan-your-trip/coronavirus-and-travelling-to-norway/?lang=uk

 

Tours to Russia / Visa:

Pasvikturist recommends everyone to wait to plan trips to Russia.

Applications that have already been submitted cannot be withdrawn. Tickets already booked can not be cancelled without any cost.

We hope the situation will calm down and that we can start our business as usual as soon as possible.

In case of any questions please contact us per email firmapost@pasvikturist.no or call us on +47 78 99 50 80