Passbilde

Passbilde

Følgende krav gjelder for passbilde til visumsøknad

Bildet skal være best mulig egnet til å identifisere deg, og må tilfredsstille visse krav til utforming og kvalitet. Dersom bildet du legger ved ikke oppfyller kravene, vil du bli bedt om å levere et nytt.

  • maksimalt seks måneder gammelt, og ligne på søkeren
  • 35 x 45 mm stort (om du bruker fotoautomat velg korrekt format: velg ID format 3,4 x 4,5cm, ikke visum format 5 x 5cm)
  • Godkjente bilder skal være tatt rett forfra mot en hvit bakgrunn og vise hele hodet: hodehøyde skal være 35 mm og toppen av skuldrene skal vises. Det skal ikke være skygge i ansiktet eller slagskygge
  • trykket på fotopapir av god kvalitet og ha høy oppløsning (egen utskrift godtas ikke)
  • Øynene skal være åpne og klart synlige, og hår skal ikke dekke øynene
  • Du skal ikke smile på bildet (munnen skal være lukket)
  • Bruker du briller: det er ikke tillatt med farget glass og innfatningen må ikke skjule noe av øynene. Det må ikke være refleksjon i glassene.
  • Hodeplagg skal ikke brukes på passbilder (Caps, luer, hatter, hårbånd, skjerf osv)

Hvis ikke passbildet tilfredstiller kravene kan man risikere å få avvist søknaden. Ekstra kostnader kan påløpe.

Foto kan være fargebilde eller sort/hvitt bilde.

Bildet skal være framkalt på ordentlig fotopapir, egne utskrifter gjort på printer blir avvist av det Russiske generalkonsulatet.

Vi kan hjelpe deg med passbilde

For våre kunder kan vi skrive ut/redigere passbilder:
Ta bilde på hvit bakgrunn
JPG format
send denne filen til oss på epost

PRIS:
Utskrift eller redigering av bildet til visumsøknad, send på epost: 175 NOK

Important!

Info i forbindelse med Korona-virus:

Pasvikturist drifter som normalt men er kun tilgjengelig på telefon/epost mellom 10.00 – 14.00 (publikums lokaler for besøkende vil holdes stengt fra mandag 16. Mars)

Siden Norsk institutt for folkehelse har iverksatt strenge forbud mot reiser til og inn i landet blir de fleste av våre utflukter og turer kansellert frem til 31. Mars.

https://www.visitnorway.no/planlegg-reisen/informasjon-om-koronaviruset/?_ga=2.93223957.909444612.1584088744-1054146868.1584088744

Turer til Russland/Visum:

Helsedirektoratet oppfordrer alle til å unngå fritidsreiser og reiser som ikke er strengt nødvendige.

Pasvikturist anbefaler derfor alle med å avvente å planlegge reiser til Russland (dvs avvente med visum søknader, billett bestillinger osv).

De søknader som allerede er innlevert kan ikke trekkes tilbake. Billetter som allerede er bestilt kan ikke avbestilles kostnadsfritt.

Vi håper situasjonen vil roe seg ned og at vi kan starte vår virksomhet som vanlig så fort som mulig.

Har du spørsmål kan du sende epost til firmapost@pasvikturist.no eller ringe oss 78 99 50 80

Info about Corona virus:

Pasvikturist operates normally and is available only by phone/email between 10.00 – 14.00 (our office for visitors will be closed from Monday 16. March)

Since the Norwegian Institute of Public Health has implemented strict bans on travel to and inside the country, most of our excursions and trips are cancelled until 31 March.

https://www.visitnorway.com/plan-your-trip/coronavirus-and-travelling-to-norway/?lang=uk

 

Tours to Russia / Visa:

Pasvikturist recommends everyone to wait to plan trips to Russia.

Applications that have already been submitted cannot be withdrawn. Tickets already booked can not be cancelled without any cost.

We hope the situation will calm down and that we can start our business as usual as soon as possible.

In case of any questions please contact us per email firmapost@pasvikturist.no or call us on +47 78 99 50 80