Behandlingstider

Behandlingstider

Følgende retningslinjer gjelder for behandingstid for visumsøknad

  • Normal behandlingstid for alle typer visum (untatt multivisum) – minimum 8 arbeidsdager. Enkelte perioder har vi stor pågang og anbefaler derfor alle våre kunder å søke min 4 uker før innreise til Russland.
  • Multivisum – minimum 12 arbeidsdager

Tillegg for hastebehandling

  • Hastebehandling må avtales med oss på forhånd
  • For noen typer visum er hastebehandling ikke mulig
  • Hastebehandling er med forbehold, må godkjennes av konsulatet og kan ikke garanteres
Hastebehandling turistvisum på 5-6 arbeidsdager 800 NOK

Dette er minimumstider og vi anbefaler å søke visum minst 4 uker før innreise.
Eventuell postgang/forsendelse til og fra Kirkenes kommer i tillegg til behandlingstiden.


Behandlingstidene gjelder for Norske borgere, for utenlandske borgere kan det gjelde andre tider.

Spesielle yrkesgrupper med behandlingstid minimum 11 arbeidsdager (hastebehandling ikke mulig):

Personer ansatt i eller tilknyttet følgende:

  • Forsvaret
  • Politi
  • Fengselsvesen
  • Toll
  • Media/journalister

 

Important!

Info i forbindelse med Korona-virus:

Pasvikturist drifter som normalt men er kun tilgjengelig på telefon/epost mellom 10.00 – 14.00 (publikums lokaler for besøkende vil holdes stengt fra mandag 16. Mars)

Siden Norsk institutt for folkehelse har iverksatt strenge forbud mot reiser til og inn i landet blir de fleste av våre utflukter og turer kansellert frem til 31. Mars.

https://www.visitnorway.no/planlegg-reisen/informasjon-om-koronaviruset/?_ga=2.93223957.909444612.1584088744-1054146868.1584088744

Turer til Russland/Visum:

Helsedirektoratet oppfordrer alle til å unngå fritidsreiser og reiser som ikke er strengt nødvendige.

Pasvikturist anbefaler derfor alle med å avvente å planlegge reiser til Russland (dvs avvente med visum søknader, billett bestillinger osv).

De søknader som allerede er innlevert kan ikke trekkes tilbake. Billetter som allerede er bestilt kan ikke avbestilles kostnadsfritt.

Vi håper situasjonen vil roe seg ned og at vi kan starte vår virksomhet som vanlig så fort som mulig.

Har du spørsmål kan du sende epost til firmapost@pasvikturist.no eller ringe oss 78 99 50 80

Info about Corona virus:

Pasvikturist operates normally and is available only by phone/email between 10.00 – 14.00 (our office for visitors will be closed from Monday 16. March)

Since the Norwegian Institute of Public Health has implemented strict bans on travel to and inside the country, most of our excursions and trips are cancelled until 31 March.

https://www.visitnorway.com/plan-your-trip/coronavirus-and-travelling-to-norway/?lang=uk

 

Tours to Russia / Visa:

Pasvikturist recommends everyone to wait to plan trips to Russia.

Applications that have already been submitted cannot be withdrawn. Tickets already booked can not be cancelled without any cost.

We hope the situation will calm down and that we can start our business as usual as soon as possible.

In case of any questions please contact us per email firmapost@pasvikturist.no or call us on +47 78 99 50 80