Visum

Pga Covid 19 er vår Russland- og Visumavdeling stengt.
Vi leverer ingen tjenester relatert til Russlandreiser for øyeblikket. Beklager dette!

Alle norske statsborgere trenger visum for å reise til Russland. Vi er behjelpelig med alle typer visum til Russland:
turistvisum, forretningsvisum, visum i forbindelse med møter, konferanser, studieturer, privat besøk, internasjonal samarbeid mellom Russland og Norge osv.

Det Russiske General Konsulatet i Kirkenes er vår nærmeste nabo.
Gjennom flere års samarbeid har vi innarbeidet rutiner for rask og effektiv behandling av visumsøknader.

Behandlingstid for visumsøknad kan variere etter visumtype og vi oppfordrer å sende visumsøknad til oss så snart reisen er planlagt eller helst 3 uker før reise. Normal behandlingstid på konsulatet er 8 arbeidsdager, postgang kommer i tillegg.

Info to anyone planning trips to Russia:

Due to Corona virus The Russian government passed a temporary entry ban to Russia for all foreign nationals.

Our Russia and visa department is therefore temporarily closed.

Visas and tours cannot be booked at this time.

We will keep you updated. Take care!

Info til alle som planlegger en reise til Russland:

Pga Corona virus fattet Den russiske regjering et vedtak om midlertidig innreiseforbud til Russland for alle utenlandske statsborgere.

Vår Russland- og visumavdeling er derfor midlertidig stengt.

Visum og turer kan ikke bestilles for øyeblikket.

Vi holder dere oppdatert og håper på en normal hverdag snarest. Take care!