Trå varsomt

La stedet være i sin vakre tilstand slik at fremtidige generasjoner også kan nyte oppholdet.

En veiledning til våre gjester

Vår største og viktigste skatt er naturen. Her kan du puste inn ren luft, drikke verdens beste vann enten rett fra vannkrana eller fra en krystallklar bekk. Denne skatten må vi ta vare på siden det er en av hovedgrunnene du besøker oss.

  • Vi anbefaler å bestille en tur med lokal guide. Da vil du bli guidet på en innholdsrik og profesjonell måte både gjennom naturen og våre byer og bygder
  • Følg guidens instruksjoner
  • Ikke etterlat noe i naturen: ta med søppel og bruk toalett fasiliteter
  • Ikke etterlat spor i naturen: bruk alltid merkede stier, benytt deg av eksisterde bålplasser (husk at båltenning i naturområder er ikke tillatt fra 15. april til 15. sep)
  • Respekter dyreliv og planteliv
  • Bruk lokalt: det du kan kjøpe på stedet, kjøp det på stedet. Bruk lokale guider når du er på tur.
  • Vis hensyn til lokalbefolkning og andre turgåere. Det er nokså vanlig å hilse på hverandre ut i naturen.
  • Husk at stillheten er en del av opplevelsen.
  • Ta du bilder så spør mennesker rundt deg om det er ok at du fotograferer de
  • Det er spesielle regler i Pasvikdalen og ikke minst i Nasjonalparken Øvre Pasvik. Det er for eks ikke lov å fyre bål med nedfallsved og tyrirot. mer info: https://www.norgesnasjonalparker.no/nasjonalparker/ovre-pasvik

Vi bryr oss og håper du bryr deg også.
Du kan gjerne dele dine opplevelser du har hatt med oss.
Du finner oss på Facebook og Instagram:
Bruk #pasvikturist og #visitkirkenes

Ha der riktig fint i Kirkenes!

PT jobber etter følgende 10 bærekraftprinsipper og målet vårt er å skape et bærekraftig reiseliv i Sør-Varanger Kommune.

Bevaring av natur, kultur og miljø
13.1. Kulturell rikdom
Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.
13.2. Landskapets fysiske og visuelle integritet
Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes.
13.3. Biologisk mangfold
Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse.
13.4. Rent miljø og ressurseffektivitet
Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.

Styrking av sosiale verdier
13.5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier
Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting.
13.6. Lokal kontroll og engasjement
Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.
13.7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte
Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.
13.8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet
Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

Økonomisk levedyktighet
13.9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene lagger igjen av verdier lokalt.
13.10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter: Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.

Spør oss gjerne mer om vår grønne profil