Om oss

Om oss

Vi forblir små for å levere de store opplevelsene

Personlig – Ærlig – Profesjonell

Vårt kontor ligger i Kirkenes, Norge men vi jobber grenseoverskridende både mot Russland og Finland.
Vi er ekspert på lokale opplevelser. Våre 6 ansatte snakker norsk, engelsk, tysk og russisk. I tillegg jobber 15 erfarene guider og reiseledere med lokal forankring for oss. En tur med Pasvikturist vil gi dere en meget personlig og uforglemmelige opplevelse.

Vår filosofi

En unik opplevelse starter alltid med detaljene. For å ta hånd om gjestene på en personlig, fokusert og profesjonell måte, har vi valgt å være små og effektive. Vi har snart 30 års erfaring som arrangør i Kirkenes, og vet hvordan utflukter og aktiviteter blir til små og store eventyr. Hos oss får gjestene alltid det beste vi kan by på.

Pasvikturist har 100% lokal forankring og er lokal eid.
Våre ansatte er i langtidsstillinger og har bodd her i mange år. Vi samarbeider tett med lokale leverandører og små familie bedrifter. Vårt kontor ligger sentralt og lett tilgjenelig og uansett hva vi driver med, vi bruker lokalt!

Vi ordner

  • utflukter i Kirkenes og omegn hele året
  • turer til Russland
  • transport
  • visum Russland
  • guiding
  • overnatting i Norge, Russland og Finland
  • alle typer billetter i Russland som togbillett

Vi skreddersyr turer slik at våre gjester – både innen privatmarkedet og bedriftsmarkedet, får dekt behov og ønsker de måtte ha.
Trenger du et tilbud, ta gjerne kontakt med oss.

Pasvikturist AS er medlem av Reisegarantifondet: Reisegarantiordningens formål er å sikre kunden som har kjøpt pakkereiser mot tap ved konkurs, akkord eller insolvens hos arrangøren. Kunden er etter loven sikret ved kjøp av pakkereiser dersom arrangøren har stilt garanti i Norge. Fondet betaler således tilbake forskudd som kunden har betalt inn når en reise blir avlyst. Ved reiseavbrudd betales den del av vederlaget som svarer til ikke oppfylt ytelse. Videre dekkes utgifter til opphold og hjemreise dersom hjemreisen er en del av pakketuren. Du kan lese mer om dette på www.rgf.no

Hvordan bestiller du?

Turer og visum bestilles på nettsiden. Dette er ikke en «online booking» men du sender en forespørsel via nettsiden som vi mottar. Etter dette satser vi på personlig service.
For andre henvendelser eller spørsmål kan du gjerne sende oss en epost, vi svarer rask og effektiv.
e-post: firmapost@utkastwebside.no

Hvor finner du oss?

Du finner oss midt i Kirkenes i gågata:

BesøksadressePostadresse
Pasvikturist AS
Dr. Wesselsgate 15
9900 Kirkenes
Pasvikturist AS
Postboks 157
9915 Kirkenes

Vår bankforbindelse:

Betaling skjer før avreise, kontant eller på konto:
Pasvikturist AS, Postboks 157, 9915 Kirkenes
Konto: 7595 05 06296
Bank: Den Norske Bank
For betaling fra utlandet: SWIFT: DNBANOKKXXX
International Bank Account Number (IBAN): NO8775950506296

Important!

Info i forbindelse med Korona-virus:

Pasvikturist drifter som normalt men er kun tilgjengelig på telefon/epost mellom 10.00 – 14.00 (publikums lokaler for besøkende vil holdes stengt fra mandag 16. Mars)

Siden Norsk institutt for folkehelse har iverksatt strenge forbud mot reiser til og inn i landet blir de fleste av våre utflukter og turer kansellert frem til 31. Mars.

https://www.visitnorway.no/planlegg-reisen/informasjon-om-koronaviruset/?_ga=2.93223957.909444612.1584088744-1054146868.1584088744

Turer til Russland/Visum:

Helsedirektoratet oppfordrer alle til å unngå fritidsreiser og reiser som ikke er strengt nødvendige.

Pasvikturist anbefaler derfor alle med å avvente å planlegge reiser til Russland (dvs avvente med visum søknader, billett bestillinger osv).

De søknader som allerede er innlevert kan ikke trekkes tilbake. Billetter som allerede er bestilt kan ikke avbestilles kostnadsfritt.

Vi håper situasjonen vil roe seg ned og at vi kan starte vår virksomhet som vanlig så fort som mulig.

Har du spørsmål kan du sende epost til firmapost@pasvikturist.no eller ringe oss 78 99 50 80

Info about Corona virus:

Pasvikturist operates normally and is available only by phone/email between 10.00 – 14.00 (our office for visitors will be closed from Monday 16. March)

Since the Norwegian Institute of Public Health has implemented strict bans on travel to and inside the country, most of our excursions and trips are cancelled until 31 March.

https://www.visitnorway.com/plan-your-trip/coronavirus-and-travelling-to-norway/?lang=uk

 

Tours to Russia / Visa:

Pasvikturist recommends everyone to wait to plan trips to Russia.

Applications that have already been submitted cannot be withdrawn. Tickets already booked can not be cancelled without any cost.

We hope the situation will calm down and that we can start our business as usual as soon as possible.

In case of any questions please contact us per email firmapost@pasvikturist.no or call us on +47 78 99 50 80