Generelle vilkår

Generelle vilkår og betalingsbetingelser

Bestilling av produktet skal skje skriftlig. Kunden får en skriftlig bekreftelse med pris på e-post. Når vårt produkt er bekreftet, regnes den som bestilt og Pasvikturist AS plikter å gjennomføre turen/utfører servicen.

Når kunden bestiller et produkt og får bekeftelse er bestilling bindende.
Frister for avbestilling av de enkelte produkter finnes lengre ned på denne siden.
Alle avbestillinger må foreligge skriftlig på epost til firmapost@pasvikturist.no  (beskjed på telefon, sms osv blir ikke godkjent som avbestilling).
Betaling av alle våre tjenester/produkter skal være gjort før vi leverer, så fremst ikke annet er avtalt.

Hvis produktet kanselleres av Pasvikturist blir betalingskrav opphevet/beløpet innbetalt refundert i sin helhet.
Mange av våre produkter er vær/snø avhengig. Som en ansvarlig turoperatør forbeholder Pasvikturist AS seg retten til å endre rute og kjørelengde på utflukter av sikkerhetsmessige grunner. Slike endringer gir ikke rett til krav om refusjon. Nordlys er et naturfenomen som kan aldri bli garantert på utflukter.

Pasvikturist AS vil understreke at deltakelse på utflukter skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Pasvikturist anbefaler å tegne en reise-/ulykkesforsikring som også inneholder en avbestillingsforsikring.

Reisegaranti fond RGF

Pasvikturist AS er medlem av

https://reisegarantifondet.no/images/logo/rgf_logo_jpg.jpg

Kanselleringsbetingelser

Visum og Invitasjoner

Når kunden har mottatt en pdf fra Pasvikturist med utfylt visumsøknad må beløpet for utfylling betales med en gang. Pengene blir ikke refundert.
Er visum søknaden mottatt av Pasvikturist uansett avbestillingstidspunkt må visumkostnaden dekkes av kunden.
Alle avbestillinger må foreligge skriftlig på epost til firmapost@pasvikturist.no  (beskjed på telefon, sms osv blir ikke godkjent som avbestilling)

Rutebuss Murmansk – Kanselleringsbetingelser

Fra tidspunkt når billetten er utstedt og opp til 72 timer før – ved avbestilling refunderer vi beløpet minus servicegebyr 100 NOK pr person.
Avbestlling under 72 timer – 100 % må betales («no show»).
Alle avbestillinger må foreligge skriftlig på epost til firmapost@pasvikturist.no  (beskjed på telefon, sms osv blir ikke godkjent som avbestilling)

Turer – Turpakker – Transfer

Turer og turpakker, 1-9 personer
Ved kansellering:
fra bestillingstidspunkt og til 4 uker før turen: 50 NOK per person i avbestillingsgebyr
– 4 uker til 1 uke før turen: 50% av totalbeløpet må betales
– senere enn 1 uke før turen: 100% av totalbeløpet må betales.

Betaling: Betaling for turen i sin helhet, 4 uker på forhånd med betalingskort. Hvis kunden ønsker å betale ved et tidligere tidspunkt, må kunden informere oss om dette.

Turer og turpakker, grupper fra 10 personer
Ved kansellering:
– fra bestillingstidspunkt og opp til 4 uker før turen, 1500 NOK per booking i avbestillingsgebyr
– 4 uker til 2 uker før turen: 50% av totalbeløpet må betales
– senere enn 2 uker før turen: 100% av totalbeløpet må betales

Alle private og eksklusive turer med begrenset antall plasser (maks 16 personer)*
Ved kansellering:
– fra bestillingstidspunkt og opp til 4 uker før turen: 20% av den totale salgsprisen i avbestillingsgebyr
– senere enn 4 uker før turen: 100% av totalbeløpet må betales
* gjelder turer KI14, KI29, KI29A, KI44, KP01, KP02

For turer til Russland, vær oppmerksom på:
Visa / invitasjonsbrev:
Hvis søknaden er innlevert til det russiske konsulatet, må klienten dekke kostnadene for visumet uavhengig av tidspunktet for kanselleringen.
Hvis invitasjonsbrevet er utstedt, må klienten dekke kostnadene for invitasjonsbrevet uavhengig av tidspunktet for kanselleringen.

Alle transfers og transport tjenester (Norge, Russland og Finland)

Ved kansellering:
– fra bestillingstidspunkt og opp til 4 uker før turen, 500 NOK per booking
– mindre enn 4 uker til 1 uke før turen: 50% av totalbeløpet må betales
– mindre enn 1 uke før turen: 100% av totalbeløpet må betales

Endringer av bookingen, utført av kunden:

Alle endringer som er gjort av kunde mindre enn 4 uker før turen, blir behandlet som en kansellering og går under våre kanselleringsbetingelser. Alle endringer eller kanselleringer av reservasjonen som er bekreftet av Pasvikturist, må gjøres skriftlig innen våre åpningstider man-fre.
E-mail: firmapost@pasvikturist.no
De forespurte endringene er underlagt skriftlig godkjenning fra Pasvikturist AS. Ved endring av valutakurs og merkostnader: må dekkes av kunden.

Priser

Vi tar forbehold om prisendringer grunnet endring i valutakurser eller prisendring fra våre leverandører.
Vi tar forbehold om mulige feil av prisene på disse nettsidene.

Forsikring

Pasvikturist AS har den generelle tredjepartsansvarsforsikringen fra IF Forsikrings selskap.
Alle busser eller andre motoriserte kjøretøyer som brukes i trafikk i Norge må ha en gyldig ansvarsforsikring.
Alle gjester rådes til å arrangere deres egen reiseforsikring som også dekker vintersport, snøscooterturer, båtturer, fisketurer, husky safarier og generelle vinter- og sommeraktiviteter. Vennligst sjekk med forsikringsselskapet ditt (forsikring kan ikke utstedes av Pasvikturist AS)

Force Majeure

Pasvikturist AS skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle mislighold, skade eller tap på grunn av force majeure eller uforholdsmessig svekkelse av partens operasjoner på grunn av enkle årsaker (inkludert men ikke begrenset til krig, streik, vær, mangel på snø og is eller andre naturoppgaver osv.). Alle gjester rådes til å arrangere deres egen reiseforsikring som også dekker vintersport, snøscooterturer, båtturer, fisketurer, husky safarier og generelle vinter- og sommeraktiviteter. Vennligst sjekk med forsikringsselskapet ditt (forsikring kan ikke utstedes av Pasvikturist AS!)

Viktig informasjon når du bestiller en vinteraktivitet:

  • Prisene er basert på en bestilling av minst 2 voksne
  • Normal fysisk helse er nødvendig
  • Menyen er satt på turene våre, og hvis du har spesielle matpreferanser / allergier, må vi vite det på forhånd
  • For kjøring av snøscooter kreves det førerkort (for biler, internasjonalt lisens IKKE nødvendig). Personer uten lisens kan bare delta som passasjerer.
  • Noen aktiviteter har en aldersgrense
  • Rekkefølgen av aktiviteter kan endre seg (ved bestilling av pakker)
  • Mange av våre vinteraktiviteter som snøscootersafari, husky safari, King Crab Safari kan endres på grunn av vær- og isforhold. Som en ansvarlig turoperatør forbeholder Pasvikturist AS seg retten til å endre rute og varigheten av utfluktene uten forhåndsvarsel. Føreren av snøscooteren holdes ansvarlig for skader påført kjøretøyet.
  • Nordlys kan aldri garanteres på utfluktene.

Important!

Info i forbindelse med Korona-virus:

Pasvikturist drifter som normalt men er kun tilgjengelig på telefon/epost mellom 10.00 – 14.00 (publikums lokaler for besøkende vil holdes stengt fra mandag 16. Mars)

Siden Norsk institutt for folkehelse har iverksatt strenge forbud mot reiser til og inn i landet blir de fleste av våre utflukter og turer kansellert frem til 31. Mars.

https://www.visitnorway.no/planlegg-reisen/informasjon-om-koronaviruset/?_ga=2.93223957.909444612.1584088744-1054146868.1584088744

Turer til Russland/Visum:

Helsedirektoratet oppfordrer alle til å unngå fritidsreiser og reiser som ikke er strengt nødvendige.

Pasvikturist anbefaler derfor alle med å avvente å planlegge reiser til Russland (dvs avvente med visum søknader, billett bestillinger osv).

De søknader som allerede er innlevert kan ikke trekkes tilbake. Billetter som allerede er bestilt kan ikke avbestilles kostnadsfritt.

Vi håper situasjonen vil roe seg ned og at vi kan starte vår virksomhet som vanlig så fort som mulig.

Har du spørsmål kan du sende epost til firmapost@pasvikturist.no eller ringe oss 78 99 50 80

Info about Corona virus:

Pasvikturist operates normally and is available only by phone/email between 10.00 – 14.00 (our office for visitors will be closed from Monday 16. March)

Since the Norwegian Institute of Public Health has implemented strict bans on travel to and inside the country, most of our excursions and trips are cancelled until 31 March.

https://www.visitnorway.com/plan-your-trip/coronavirus-and-travelling-to-norway/?lang=uk

 

Tours to Russia / Visa:

Pasvikturist recommends everyone to wait to plan trips to Russia.

Applications that have already been submitted cannot be withdrawn. Tickets already booked can not be cancelled without any cost.

We hope the situation will calm down and that we can start our business as usual as soon as possible.

In case of any questions please contact us per email firmapost@pasvikturist.no or call us on +47 78 99 50 80