Weather

Weather forecast for the next days in Kirkenes.

further down you can find statistics from 2012 with average temperatures.

[yr url=”http://www.yr.no/place/Norway/Finnmark/S%C3%B8r-Varanger/Kirkenes/”]

If you are wondering how to dress when visiting us in winter.
Please check here: DRESSED FOR WINTER IN NORTHERN NORWAY

Weather statistics from 2012

MonthsTemperatureWind
AverageNormalWarmestColdestAverageStrongest
wind
Dec 2012-12.2°C -2.7°C Dec 2-22.5°C Dec 114.3 m/s15.2 m/s Dec 31
Nov 2012-2.9°C 3.6°C Nov 22-14.4°C Nov 305.0 m/s12.1 m/s Nov 13
Oct 20121.7°C 9.8°C Oct 3-9.7°C Oct 274.9 m/s14.5 m/s Oct 24
Sep 20127.2°C 16.4°C Sep 4-0.2°C Sep 244.2 m/s11.1 m/s Sep 28
Aug 201210.1°C 19.4°C Aug 101.4°C Aug 253.1 m/s10.2 m/s Aug 31
Jul 201211.1°C 23.8°C Jul 64.9°C Jul 104.4 m/s12.8 m/s Jul 20
Jun 20128.0°C 21.7°C Jun 242.6°C Jun 284.9 m/s12.6 m/s Jun 28
May 20125.5°C 19.4°C May 27-3.1°C May 25.2 m/s13.4 m/s May 27
Apr 2012-1.1°C 9.0°C Apr 26-15.6°C Apr 63.7 m/s11.5 m/s Apr 29
Mar 2012-4.2°C 4.2°C Mar 16-15.7°C Mar 275.1 m/s14.3 m/s Mar 9
Feb 2012-12.1°C 0.4°C Feb 11-31.2°C Feb 65.8 m/s15.0 m/s Feb 19
Jan 2012-10.2°C -0.3°C Jan 8-19.6°C Jan 304.3 m/s12.6 m/s Jan 16

Important!

Info i forbindelse med Korona-virus:

Pasvikturist drifter som normalt men er kun tilgjengelig på telefon/epost mellom 10.00 – 14.00 (publikums lokaler for besøkende vil holdes stengt fra mandag 16. Mars)

Siden Norsk institutt for folkehelse har iverksatt strenge forbud mot reiser til og inn i landet blir de fleste av våre utflukter og turer kansellert frem til 31. Mars.

https://www.visitnorway.no/planlegg-reisen/informasjon-om-koronaviruset/?_ga=2.93223957.909444612.1584088744-1054146868.1584088744

Turer til Russland/Visum:

Helsedirektoratet oppfordrer alle til å unngå fritidsreiser og reiser som ikke er strengt nødvendige.

Pasvikturist anbefaler derfor alle med å avvente å planlegge reiser til Russland (dvs avvente med visum søknader, billett bestillinger osv).

De søknader som allerede er innlevert kan ikke trekkes tilbake. Billetter som allerede er bestilt kan ikke avbestilles kostnadsfritt.

Vi håper situasjonen vil roe seg ned og at vi kan starte vår virksomhet som vanlig så fort som mulig.

Har du spørsmål kan du sende epost til firmapost@pasvikturist.no eller ringe oss 78 99 50 80

Info about Corona virus:

Pasvikturist operates normally and is available only by phone/email between 10.00 – 14.00 (our office for visitors will be closed from Monday 16. March)

Since the Norwegian Institute of Public Health has implemented strict bans on travel to and inside the country, most of our excursions and trips are cancelled until 31 March.

https://www.visitnorway.com/plan-your-trip/coronavirus-and-travelling-to-norway/?lang=uk

 

Tours to Russia / Visa:

Pasvikturist recommends everyone to wait to plan trips to Russia.

Applications that have already been submitted cannot be withdrawn. Tickets already booked can not be cancelled without any cost.

We hope the situation will calm down and that we can start our business as usual as soon as possible.

In case of any questions please contact us per email firmapost@pasvikturist.no or call us on +47 78 99 50 80